Kolej

1.) Prodloužení manipulační koleje v Karlovicích
2.) Posunutí rampy od osy koleje.

     Mezi další novinky mohu zařadit prodloužení manipulační koleje v Karlovicích, posunutí rampy od osy koleje a montáž SMD modrých diod do šturcových návěstidel.

     Manipulační kolej končila těsně za rampou a nebylo tam možné vyložit ani malou zetku a tak co mi místo dovolilo, jsem ji prodloužil. Podařilo se mi na to místo vměstnat dalších 11,5 cm koleje a teď se tam už vejde i zettéeska.
     Zároveň jsem při této úpravě odlepil i rampu a přilepil ji o dva mm dále od osy koleje, neboť malosérioví výrobci neznají pojem průjezdný průřez a tak některým vozům byla rampa dosti těsná.
     Podebral jsem ji opatrně šroubovákem (je zhotovena z dřevotřísky), očistil plochu kolem a opět lehce přilepil a zatěžkal úlomkem hlavy skutečné koleje.
     Potom jsem se dal do prodloužení šturcu. Po vyčištění plochy kolem, jsem nanesl štětečkem lepidlo, do něj jsem kolej položil a poté přibil a nakonec jako obyčejně zasypal čajem.
     Po zaschnutí jsem zbytky vysál, upravil ještě terén kolem rampy, patřičně zaplevelil a zatravnil a dílo bylo během dvou večerů hotové.

     Radislav Wimmer


Fotogalerie

zpět