Zalesňování

ZAHUŠŤOVÁNÍ LESNÍCH PLOCH

     Další novinkou na kolejišti je zahušťování lesů. Nějak se mi nelíbilo jak stojí samostatné smrky a mají větve jenom do půli kmene a tak jsem si od pana Čapka z Brna objednal kolem osmdesáti smrků různé velikosti, které mají větve až k zemi.
     Vzal jsem skřípačky a kátil jsem a kátil jsem a tyto stromy jsem dal doprostřed lesa a na kraje jsem dával nové s větvemi až na zem.
     Taky jsem vykátil prostor mezi posedem a trempskou osadou, aby trochu vynikla horská trať.
     Takto jsem upravil lesy po celém kolejišti a už je to trochu podle mých představ.
     Posuďte sami jestli se vynaložená práce vyplatila.

Radislav Wimmer


Zahušťování
lesních
ploch

zpět