Zrcadla

Zrcadla

     Další novinkou na mém kolejišti jsou zrcadla, abych mohl vidět i za roh...

     Nejvíce se mi asi bude hodit umístěné nad Karlovickým depem, kdy jsem se musel vždy jít podívat co stojí před vraty depa. Nyní mrknu ke stropu, kde je zrcadlo umístěné a vidím aktuální situaci před vraty.

     Další zrcadlo jsem umístil ke stropu nad pozadím, kde je vidět od pomocného panelu pro Kamenný Vrch celá širá trať až k vjezdovému návěstidlu. Dříve jsem trať přehlédnul, ale zahuštěním lesů jsem ztratil vizuální kontakt s vlakem.

     Poslední zrcadlo také slouží pro tento pomocný panel a je umístěno za kolejištěm na zdi, kde je vidět situace na odstavných kolejích vedoucí z K.Vrchu. Tyto koleje jsem zprovoznil teprve nedávno a tak mohu uklízet další soupravy mimo panel kolejiště.

     Radislav Wimmer


Fotogalerie

zpět