Ježdění 27. 12. 2007

Ježdění 27. 12. 2007

     Protože jsem vám zapomněl představit fota z našeho posledního ježdění, které se uskutečnilo ještě v minulém roce, přesněji 27.12. od 14 hodin asi do půlnoci.

     Tentokráte jsme ježdění pojali klidně a rozvážně a až na drobné nehody či vykolejení jsme celou dobu jezdili v pohodě, takže fotograf Jirka neměl ani práci. Za zmínku snad jen stojí nehodová událost, kdy Zdenek vypravil EC na vyloučenou traťovou kolej.

     Strojvedoucí však duchapřítomně zastavil ještě na odjezdovém zhlaví a po zasunutí zpět do stanice si dal pan výpravčí již pozor a vypravil jej již správnou cestou.

     Během odpoledne jsme byli poctěny návštěvami našich rodinných příslušníků, otců, sester, manželek, kamarádů a jednoho pána až z Itálie.

     Jak jsem již říkal, nic moc "Áčkového" jsme ten den zrovna neprováděli (asi jsme si to vybrali před 14 dny - viz panáčkující podbíječka) a tak koukněte aspoň po osazenstvu tohoto ježdění a vězte, že už plánujeme ježdění další.

     Radislav Wimmer


Ježdění s
kamarády 1

zpět