Depo Jedlová

REKONSTRUKCE DEPA
V
JEDLOVÉ

     Jak jsem se před časem zmínil, pustil jsem se do rekonstrukce nejmenované části v Jedlové. Protože jsem se zhlédl v zauhlovacím zařízení používané v našich depech, tak jsem rozvinul fantazii a vyprojektoval novou podobu depa, která by se tak přiblížila opravdu našemu provozu. Jelikož jsem již taková zařízení ve skutečnosti neviděl pracovat, musel jsem čerpat vědomosti z různých knih a od kamarádů.

     Základem ovšem bylo koupení stavebnice zauhlovacího zařízení z leptu od firmy Třmínek. Toto jsem si již koupil spolu s kolejovou váhou někdy v lednu roku 2008. Až uzrál čas a ten nastal v prosinci, kdy jsem onemocněl a měl jsem trochu více času provozovat "sedavé zaměstnání". Vrhnul jsem se na tuto stavebnici. Pro rozjetí jsem ale začal s kolejovou váhou, která po stavební stránce byla jednodušší, a tak jsem se nejdříve zaškolil na ní. Musím ovšem říci, že některé detaily jsem ani podle plánku nevěděl kam přilepit, bylo to pro mě nepřehledně zakresleno a to nemluvím ani o zauhlování., kde jsem musel některé díly vypustit, jelikož jsem přesně nevěděl jak a kam se mají nalepit. Ještě, že jsem mohl použít některé knihy a všemocný internet, kde jsem kolikrát zjistil, kam přesně se má díl přilepit. Je ale pravda, že to jsou již drobnosti, které jsou na celkovém díle přehlédnutelné a nemají vcelku takový význam.

     Po třech dnech vyřezávání, ohýbání a lepení se mi podařilo sestavit celý výtah i s výtahovou šachtou. Ještě jsem si zařízení doplnil o světelnou diodu a pak již zbývalo dílo nabarvit. Poté jsem dodělal zauhlovací koleje a vozíky se kterými mi pomohl kamarád Jirka, který shodou okolností také onemocněl a měl také o kapánek více času aby mi pomohl vyřezávat z plechu ta malinká kolečka a lepit je k sobě.

     Stavbou zauhlování to ale zdaleka nekončilo, to byl pouze malý začátek. Následovala demolice kolejí v depu a podle nového projektu jsem musel dodat do osmé koleje výhybku, která bude vlečkovou kolejí pro pilu. Bruskou jsem vyřízl ve stávající koleji místo pro výhybku, dále jsem musel demontovat mechanickou ranžírku a posunout o pár centimetrů mimo osu nové vlečkové koleje. Po vytrhání dvou kolejí v depu jsem odvrtal díru pro popelovou jámu a následně ji spolu s kolejí položil a přilepil, stejně tak jako kolej pro vykládku uhlí. Přibil jsem také i vlečkovou kolej, ale stále se mi nelíbilo osazení do stávající krajiny, tak jsem konečnou úpravu nechal až nakonec, třeba mě něco napadne, říkal jsem si.

     Pokračoval jsem montáží uhelné ohrady. Jako sloupky jsem použil prut koleje, jako výdřevu jsem použil dřevěných dřívek na míchání kávy, které jsem rozříznul napůl, patřičně zakrátil, nabarvil a vlepil mezi osazené sloupky. Následovala pokládka kolejniček pro pojíždění vozíků, vytvoření hromad uhlí a dodělávání krajiny v okolí depa. Nakonec jsem se vrátil k vlečkové koleji pro pilu a po dumání jsem se rozhodl, že tam udělám malou rampu v celé délce koleje. Z balzy jsem uříznul výšku rampy (asi 8mm) a z boku přilepil opěrnou zeď - plastový výlisek od Malé železnice a celek přilepil podél koleje. Pak jsem přemýšlel, čím bych vyrovnal navýšení terénu k rampě. Ve sklepě jsem našel zbytek lepidla na obkladačky a tak jsem trochu této hmoty rozmíchal a špachtlí jej nanesl na požadované místo a rozetřel. Do ještě vlhké, ale již upravené hmoty jsem nasypal jemnou kamennou drť (spíše prášek) a vytvořil jsem tak šotolinovou cestu.

     Další nemalou akcí bylo celé zařízení elektricky propojit a začlenit do stávajícího zabezpečovacího zařízení a v panelu odvrtat díry pro tlačítko a vypínač. Mezi tím jsem prováděl stříkání zauhlování, kolejové váhy a zároveň i patiny. K tomu jsem již konečně použil můj nový kompresorek a stříkací pistolku. Po nastříkání výtahu i váhy jsem tyto osadil na určená místa a patřičně krajinově doladil (štěrk, uhlí, zeleň apod.).

     Naposled jsem dělal nepořádek kolem popelové jámy a přilehlé ohradě. Na tento účel jsem si sehnal trochu skutečného popela z uhlí, který jsem lepil opět herkulesem. Po zaschnutí jsem pistolkou ještě hromady trochu napatinoval. Na poslední burze jsem si koupil i několik figurek a tyto osadil k zauhlovacím vozíkům.

     Jak se mi celé přestavba v pořadí již druhá v tomto depu povedla, posuďte sami na přiložených fotech. Myslím si ale, že nyní je již obvod depa důstojným a jedním z těch hezčích míst na kolejišti a proto věřím, že je tato úprava již poslední a definitivní.


     Radislav Wimmer


Fotogalerie

zpět