Osazení trojcestné výhybky za K.Vrchem

     Začátkem listopadu jsem se pustil do plánované výluky za tunelem K.Vrchu, kde jsem měl již asi rok v plánu osadit kusou kolej další trojcestnou výhybkou, abych rozšířil místo k odstavení souprav - zejména pro motoráčky.

      Práce začaly vyříznutím rovné koleje na délku trojcestné výhybky, poté osazením a zapájením výhybky k vyříznuté koleji. Následovalo přibití dvou nových kolejí s následným zhotovením izolovaných úseků, poté jsem vyrobil dvě nová relátka s táhlem co by přestavníků a osadil je ze spodu pod výhybku.

      Celé jsem to elektricky propojil, včetně srdcovek na které jsem použil přepinací kontakt ovládacího relé. Zbývalo již osadit hlavní a pomocný panel páčkovým přepínačem, který určuje polohu výhybek a následně elektricky zapojit. Podle toho kam je postavená výhybka, tam jde napájecí napětí do příslušné koleje přes spínací tlačítko. Po provozním odzkoušení jsem si ještě vymyslel kamerový dohled a tak jsem k tomuto účelu použil miniaturní kamerku, která byla umístěná pod mostem a použil jsem ji pro dohled tohoto odstavného.

      Přivedl jsem ke stropu kabel nejenom pro ovládání kamery, ale také pro napájení led diod, které mi svítí, pokud zrovna přepnu kameru na provoz. Také jsem změnil sled obrazů kamer na TV, kde jsem zrušil náhled pod mostem a místo něj (vpravo nahoře) je nyní náhled do odstavného - konkrétně na tobogán a zhlaví k němu přiléhající. Obraz na TV pod ním je druhá kamera na opačném zhlaví odstavného.

      Přepnutím vrchního obrazu se dostanu na kamerku za K.Vrchem, která mi sleduje situaci kolem trojcestné výhybky. Přepnutím spodního obrazu se dostanu na bezdrátovou kamerku umístěnou v motoráčku, která sleduje dění z pozice strojvedoucího.

      Celá rekonstrukce přišla asi na 300kč. Výhybka 150kč, přepínače, relé, LED diody a propojovací kabely tvořily ten zbytek. Rozšířil jsem si tak nevyužitý prostor o další dvě odstavné koleje, které budou využívány pro motorové soupravy.

     Radek Wimmer


Fotky

zpět