ELEKTRONICKÉ OBVODY

ELEKTRONICKÉ OBVODY

thumbnail
A
Soustava ovládacích panelů celého kolejiště.


thumbnail
B
Vnitřek panelu Karlovice.thumbnail
C
Vlevo kvadrátor, krabička zesilovače na zvuky a klávesnice na pouštění zvuků
thumbnail
D
Vnitřek panelu Jedlová.thumbnail
F
Pomocný panel pro K.Vrch.thumbnail
G
Vnitřek tohoto panelu.thumbnail
H
Umístění pomocného ovládání, přímo za staničkou.

thumbnail
CH
Nahoře ovládání K.Vrchu a pod tím nově zbudovaná odstavná nádraží Sever a Jih.
thumbnail
I
A tento celý amsábl ten panel řídí...


thumbnail
J
Dříve odstavná, nyní servisní.thumbnail
K
Ovládání servisního nádraží.thumbnail
L
Každý panel je připojen pomocí těchto rozdělávacích svorkovnic.
thumbnail
M
Pojistková skříň pro trafa celého kolejiště.
thumbnail
N
Tímto straším lidi...

thumbnail
O
Trafo skříň s trakčními regulátory.
thumbnail
P
Pohled na regulátory ze zadu.
thumbnail
Q
Umístění reléových skříní pod panelem.

thumbnail
R
Pokračování reléových skříní na druhé straně panelu.
thumbnail
S
V krabičce je elektronika pro dálkové ovládání rozpojovačů.
thumbnail
T
A zde již samotné ovladače na ovládání rozpojovačů.
thumbnail
U
Elektronjka pro obsluhu mechanických závor.
thumbnail
V
A pohled ze předu.thumbnail
W
Tyto obvody zase obsluhují světelný přejezd VUD.

thumbnail
X
Zařízení na spouštění a vytahování pozadí.
thumbnail
Y
Elektroměr, umístěný na přívodním kabelu ke kolejišti.
thumbnail
Z
Obvod postupného rozsvěcování osvětlení.

thumbnail
01
Obvod pro plynulé zastavení a rozjezd vlaku.

thumbnail
02
A zde již v zapojení Karlovického nádraží.
thumbnail
04
Časový obvod pro stavění a rozpad vlakové cesty.

thumbnail
05
Časový obvod stavění v reléové skříni.

thumbnail
06
Takto mám zhotoveny rozpojovače...

thumbnail
07
Ovládání výhybky, varianta s nedostatkem místa.
thumbnail
08
Ovládání výhybek, varianta s dostatkem místa.
thumbnail
09
Nově zbudovaná reléová skříň pro odstavná nádraží Sever a Jih.thumbnail
10
Jeden ze tří grafikonů umístěných z boku každého panelu.thumbnail
11
Nasvícení světlovodných kabelů pro osvětlení hrobů na místním Karlovickém hřbitově.
thumbnail
12
Pozor přívod 220V. Slouží pro napájení doutnavky co by ohniště.
thumbnail
14
Technologický průlez, tento pod zahradnictvím.

thumbnail
15
Kamerový vláček.thumbnail
16
Umístění kamery v motoráčku.


thumbnail
17
Přijímací bezdrátová jednotka signálu.

thumbnail
18
A potom to vidím i na dvou takovýchto televizorech.

Highslide Album created with JAlbum

More info about Highslide JS

 
zpět