Osvětlení Ci

Obsazení kolejí po zapnutí kolejiště.

     Představuji vám schémátko jehož pomocí se mi automaticky obsadí koleje ve skrytých částech kolejiště (lze použít kdekoliv) a provede se mi sepnutí obsazovacích relátek, jako kdyby toto vybavil jedoucí vlak. Toto zapojení oceníte hlavně po zapnutí kolejiště, kdy jsou všechna relé v klidové poloze a obsazené koleje se jeví jako volné. Podmínkou pro toto zapojení je ale to, že když zapnete kolejiště tak do kolejí nesmí jít trakční napětí. Druhá věc je ta, že mám veškerá trafa (kromě trakčních) spojena mínusy k sobě a tak pokud uvádím v plánku znaménko mínus, tak tam je nejenom 24V, ale i těch 12V na vybavení a další které mám na jiné obvody a pro nás nyní nejsou důležitá. Pokud mínusy nebudete spojovat, tak si přivedete reléové napětí na pomocné obsazovací relé a tímto již spínáte obsazovací relé příslušné koleje.

     Po zapnutí svého kolejiště mi napětí do kolejí nejde dokud jej neaktivuji zeleným tlačítkem trakce, které sepne relé které spíná trakci do kolejí. Pro vypnutí trakce mám na každém panelu tzv. STOP tlačítko a tak kdokoliv může zastavit veškerý provoz na kolejišti v případě nehody apod. Ale zpět k zapojení.
Po zapnutí kolejiště jde do kolejí (pouze kde potřebuji) pomocných 12V na nouzové obsazení. Pokud vlak stojí v IÚ, tak se přes motor dostane napětí na druhou kolej (přerušenou) kde to vyhodnotí obvod s tranzistorem a sepne se pomocné relé, které provede sepnutí obsazovacího relé příslušné koleje. Tento obvod s relátkem musíme mít u každého úseku, který chceme takto nouzově vybavit.
Po stisku tlačítka trakce se rozpojí přívodní napětí do pomocného relé obsazení (v plánku RE2) to odpadá a tím se i odpojuje pomocných 12V a nyní jde již do kolejí trakční napětí pro jízdu.
Nouzové obsazení by šlo také udělat pouze přes spínací tlačítko na panelu, kdy pouze aktivujete pomocné relé a to pustí 12V na vybavení do koleje. Také by se šlo zamyslet spínat obsazovací relé pouze trakčním napětím, kdy po najetí do IÚ se opět aktivuje obvod pro obsazení. Podmínka ovšem je, že musíte mít vytočený trakční regulátor, aby došlo k aktivaci obvodu. Také můžete místo obvodu použít pouze led diodu s předřadným odporem a třeba vám to bude taky stačit ke spokojenosti. Jak jsem se již nejednou zmiňoval, každé kolejiště je specificky a jedinečně zapojené, tak i to moje je unikátní v složitosti zapojení, abych vyloučil co nejvíce selhání lidského činitele když si s ním už hraje půl republiky… Pokud tímto někomu pomohu budu rád a kdyby jste měli nějaké dotazy, tak pište.

     Zpracoval Radislav Wimmer


zpět